ภาพ-นิทรรศการ

35,10,0,50,1
25,600,90,1,3000,5000,10,800
90,130,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,1,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...
Face to face with nature...


ศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) ในมุมมองของนักวิชาการตะวันตก


25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

     การแต่งตั้งและการส่งศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) คือความโปรดปราณที่ยิ่งใหญ่จากพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อมนุษยชาติ โดยที่ด้วยผลของความอุตสาห์พยายามและการรับใช้บริการของท่าน ทำให้ความมืดมนต่างๆ ของความโง่เขลาและความไม่รู้ที่ปกคลุมอยู่ในสังคมโลกได้ถูกขจัดออกไป สายลมเป่าแห่งสันติภาพและความสงบสุขได้ปกคลุมเหนือบรรยากาศของโลก ต้นไม้แห่งความเจริญรุ่งเรืองและความผาสุกได้เบ่งบานและกระแสคลื่นแห่งการปฏิเสธและการตั้งภาคีต่อพระผู้เป็นเจ้าถูกทำลายลง