foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

มิชชันนารีตะวันตกนักค้นคว้าวิจัย ยอมจำนนต่ออิสลาม

บรรดามิชชันนารีตะวันตกที่ทำงานต่อต้านอิสลามอยู่ในชุมชนต่างๆ นั้น จากการศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆ ของอิสลาม และความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่แท้จริงของศาสนาอิสลาม ทำให้พวกเขายอมจำนนต่อศาสนาแห่งพระผู้เป็นเจ้านี้

     “จอห์น ดาเวนพอร์ต” (John Davenport) นักบูรพาคดีศึกษา (Orientalist) และนักค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอิสลามผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษ ในช่วงเริ่มแรกนั้นเขาคือหนึ่งในนักเผยแพร่ศาสนาคริสต์ (มิชชันนารี) หัวรุนแรงที่ต่อต้านอิสลาม โดยที่เขาได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเผยแพร่แนวคิดต่อต้านอิสลามในสังคมวิชาการและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของตะวันตก หลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่ง เขากลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของบรรดากลุ่มหัวรุนแรง

     ในช่วงเริ่มต้นทีเดียวนั้น จอห์น ดาเวนพอร์ต ได้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายและความอคติที่มืดบอด และได้ใช้ปลายปากกาของตนเองในการเขียนหนังสือต่อต้านอิสลาม แต่หลังจากช่วงเวลาหนึ่งที่เขาได้อ่านหนังสือต่างๆ ของมุสลิม และเมื่อเขาได้ทำการค้นคว้าวิจัยและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของอิสลาม ทำให้เขาประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามและยอมรับสารภาพว่า อิสลามคือหนึ่งในศาสนาที่ยิ่งใหญ่แห่งพระผู้เป็นเจ้า และหันกลับจากความเชื่อเดิมของเขา เขารู้สึกสำนึกผิดและเสียใจในการที่เขาได้ใช้ช่วงเวลาส่วนหนึ่งจากชีวิตของเขาไปในการเผยแพร่แนวคิดต่อต้านศาสนาอิสลาม และเพื่อเป็นการชดเชยการกระทำของตนเอง เขาจึงเขียนหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มหนึ่งขึ้นมา ภายใต้ชื่อ An Apology for Mohammed and the Koran” (คำขอขมาต่อมุฮัมและอัลกุรอาน) [1]

    หนังสือเล่มนี้ได้กลายเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปฏิวัติที่น่าทึ่งขึ้นในโลกตะวันตก พวกหัวรุนแรงจำนวนมากที่เคยทำงานเผยแพร่แนวคิดต่อต้านอิสลามร่วมกับเขาได้ยุติจากการกระทำดังกล่าวและหันออกจากความเชื่อของตน เหตุการณ์ดำเนินไปจนกระทั่งในช่วงเวลานั้นอิสลามได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางอย่างเห็นได้ชัด นักวิชาการชาวตะวันตกจำนวนมากตกอยู่ภายใต้ผลกระทบและความน่าประทับใจจากหนังสือของเขา ทำให้บรรยากาศของประเทศตะวันตกทั้งหลายพลิกผันไปอย่างสมบูรณ์ ความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรภาพระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสต์รวมทั้งศาสนาอื่นๆ ได้เกิดขึ้น

     ด้วยสาเหตุดังกล่าวนี้เองที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ของ จอห์น ดาเวนพอร์ต ถูกห้ามในประเทศตะวันตกชั่วเวลาหนึ่ง เพื่อไม่ต้องการให้โฉมหน้าที่แท้จริงของอิสลามเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชนในสังคมมากไปกว่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากตะวันตกได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมหาศาลจนสามารถแนะนำศาสนาอิสลามแก่สังคมในฐานะที่เป็นศาสนาแห่งความรุนแรง กระหายสงครามและการหลั่งเลือดได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่จอห์น ดาเวนพอร์ต กลับทำลายแผนการต่างๆ ของบรรดาผู้ปกครองตะวันตกลงด้วยกับการเปิดเผยข้อเท็จจริงต่างๆ และสามารถทำให้ประชาคมในโลกตะวันตกได้รู้จักกับอิสลามที่แท้จริงได้ในระดับหนึ่ง

     อุซตาซกุลามริฎอ ซะอีดี นักวิชาการและผู้แปลหนังสือ An Apology for Mohammed and the Koran” ของจอห์น ดาเวนพอร์ต ได้กล่าวในการอธิบายถึงคุณลักษณะของหนังสือเล่มนี้ว่า “นักวิชาการผู้นี้ หลังจาก โทมัส คาร์ไลล์ (Thomas Carlyle) แล้ว ถือว่าเขาเป็นนักวิชาการที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนและมีความเป็นธรรมมากที่สุด” [2]

    ในหนังสือ “An Apology for Mohammed and the Koran” จอห์น ดาเวนพอร์ต (John Davenport) ได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ไว้เช่นนี้ว่า

    “เพื่อที่จะให้เห็นชัดถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาคริสต์และอิสลามนั้น จำเป็นที่จะต้องพิจารณาดูประเด็นนี้ที่ว่า ในด้านของการปกครองที่ศาสนาคริสต์มีต่อบรรดานักวิชาการทางศาสนาของศาสนานี้ แน่นอนยิ่งว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับรากฐานของความเชื่อและปรัชญาของมัน และเป็นผลทำให้ศาสนาและศีลธรรมในศาสนา (คริสต์) ถูกแยกออกจากกัน ในขณะที่ในศาสนาอิสลามนั้นไม่ใช่เฉพาะในด้านของปรัชญาเท่านั้น แต่ทว่าในด้านของวิทยาศาสตร์ แนวคิด การเมือง กฎหมาย สังคมและศีลธรรม ทั้งหมดนั้นมีอิทธิพลเหนือบรรดาผู้นับถือศาสนาอิสลามทั้งสิ้น ถึงขั้นที่ว่า ในความคิดของชาวมุสลิมแต่ละคนนั้น ความรักประเทศ ความชอบธรรม จารีตประเพณี การปกครอง สิทธิและอื่นๆ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ถูกรวมอยู่ในคำๆ เดียว และนั่นก็คือคำว่า อิสลาม นั่นเอง [3]


แหล่งอ้างอิง :

[1] ตะเฮาวุลาต ดอนิชมันดอน ฆ็อรบ์ (วิวัฒนาการของบรรดานักวิชาการตะวันตก) หน้าที่ 41 [2] An Apology for Mohammed and the Koran (คำขอขมาต่อมุฮัมและอัลกุรอาน) แปลโดยซัยยิดกุลามริฎอ ซะอีดี หน้าที่ 2

[3] เล่มเดิม หน้าที่ 110


แปลและเรียบเรียง : เชคมุฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม