foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

การวิงวอนขอต่อพระผู้เป็นเจ้า ในมุมมองของอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.)เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ คือการที่พวกเขาจะสามารถเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและถูกต้องต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาได้ เพื่อที่จะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าได้ดียิ่งขึ้นนั้น สถานที่และช่วงเวลาของการวิงวอนขอ (มุนาญาต) ถือว่ามีบทบาทสำคัญยิ่ง.....

Read more ...

สภาพการยืนหยัดต่อสู้ของอิมามมะฮ์ดี (อ.) ในคำพูดของอิมามฮะซัน (อ.)ในขณะที่อิมามฮะซัน (อ.) อธิบายเหตุผลของการทำสนธิสัญญาสงบศึกกับมุอาวิยะฮ์ ท่านได้แจ้งข่าวเกี่ยวกับอนาคตที่บุรุษผู้หนึ่งจากอะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) จะยืนหยัดขึ้นต่อสู้ และจะทำให้ทุกสิ่งเข้ารูปรอยเดิมของมัน….

Read more ...

เดือนรอมฎอนในวจนะ อิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) ท่านอิมามฮะซัน มุจญ์ตะบา (อ.) เปรียบเดือนรอมฎอนอันจำเริญเหมือนกับสนามแข่งขันที่มนุษย์จะต้องชิงชัยและเอาชนะผู้อื่นในสนามนี้ มนุษย์จะแข่งขันกันสู่การเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขาจะบรรลุความพึงพอพระทัยของพระองค์.....

Read more ...

รอมฎอน เดือนแห่งการเพิ่มพูน (ริษกี) ปัจจัยดำรงชีวิตมนุษย์มักจะมองหาวิธีที่จะเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพ (ริษกี) ของตนเองเสมอ นอกเหนือจากความพยายามต่างๆ ทางด้านวัตถุและกายภาพแล้ว การใช้ประโยชน์จากวิธีการต่างๆ ทางด้านจิตวิญญาณ ......

Read more ...

สถานภาพของท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) ที่มีเหนือภรรยาท่านอื่นๆ ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)ท่านหญิงคอดิญะฮ์ (อ.) คือหนึ่งในสี่สตรีที่ประเสริฐที่สุดของโลก เคียงข้างกับท่านหญิงมัรยัม ท่านหญิงอาซิยะฮ์ (ภรรยาของฟิรเอาน์) และท่านหญิงฟาติมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) และนางยังได้รับแจ้งข่าวดีถึงที่พำนักของนางในสวรรค์ ในขณะที่นางยังมีชีวิต.....

Read more ...

ผูัปกครองรัฐในคำสอนแห่งนะฮ์ญุลบะลาเฆาะฮ์   ในระบอบการปกครองแบบเผด็จการและทรราชนั้น ความคิดและความมุ่งมาตรปรารถนาของบุคคลทั้งหลายมีเพียงอย่างเดียว นั่นคือ การไปให้ถึงจุดสูงสุดของอำนาจ หมายถึง การเป็นประมุขของรัฐ ซึ่งอาจจะเป็นกษัตริย์หรือซุลต่านหรือประธานาธิบดีและอื่นๆ แต่หลังจากที่ตนเองได้ไปถึงจุดดังกล่าวนี้ได้แล้ว ประชาชนก็จะไม่มีความหมายใดๆ......

Read more ...