foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

อัลกุรอานและวจนะ

ตำแหน่งชาวสวรรค์ของท่านหญิงคอดีญะฮ์ (อ.) ในวจนะของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)คุณลักษณะต่าง ๆ ที่น่าสรรเสริญที่มีอยู่ในท่านหญิงคอดีญะฮ์ (ซะลามุลลอฮ์ อะลัยฮา) ได้ทำให้ท่านหญิงกลายเป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าใกล้ชิด (มุก็อรร็อบ) พระผู้เป็นเจ้าและเป็นที่รักยิ่งของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ถึงขั้นที่ในการอรรถาธิบายโองการที่ 27 และ 28 ของซูเราะฮ์ (บท) อัลมุฏ็อฟฟิฟีน

Read more ...

เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดของการวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าที่จะสัมฤทธิผลดุอาอ์ (การอธิษฐานและการวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้า) คือ สื่อประการหนึ่งที่ปวงบ่าวจะผูกสัมพันธ์ตนเองต่อพระผู้เป็นเจ้าโดยตัวของมันเองแล้วถือเป็นอิบาดะฮ์ (การนมัสการและกาเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า) ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง เพื่อการตอบรับดุอาอ์ ก่อนอื่นใดจำเป็นต้องทำอย่างไร....

Read more ...

ท่านหญิงคอดีญะฮ์ มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดของโลกสตรีคนแรกของประชาชาตินี้ที่เข้ารับอิสลามวันที่ 10 เดือนรอมฎอน เป็นวันครบรอบปีการเสียชีวิตของหนึ่งใน 4 จากสตรีที่ประเสริฐที่สุดของโลก สตรีผู้ซึ่งการเสียชีวิตของนางได้นำความเศร้าโศกมาสู่หัวใจของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) โดยที่ท่านได้เรียกปีแห่งการเสียชีวิตของนางว่า “อามุ้ลฮุซน์” (ปีแห่งความเศร้าโศก)....

Read more ...

คำแนะนำของศาสดา (ซ็อลฯ) สำหรับการขออภัยโทษในเดือนรอมฎอนการขออภัยโทษ (อิสติฆฟาร) คือหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขจัดบาปออกจากชีวิตของผู้ศรัทธาและเป็นแนวทางที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการหลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์ยากต่าง ๆ ในชีวิต.....

Read more ...

เรื่องราวปาฏิหาริย์อาหารแห่งสวรรค์ ณ บ้านของอิมามอะลี (อ.)ในวันที่ 25 ซุลฮิจญะฮ์ ซูเราะฮ์อัลอินซาน (ฮัล อะตา) ได้ถูกประทานลงมาในสถานะของท่านอิมามอะลี (อ.)  ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ อัซซะฮ์รอ (อ.) ท่านอิมามฮะซัน (อ.) และท่านอิมามฮุเซน (อ.) และเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากสามวันของการถือศีลอดของพวกท่าน.....

Read more ...

ความลับของการมีอายุขัยที่ยืนยาวและการเร้นกายของศาสดาบางท่านการมีอายุขัยที่ยืนยาวของศาสดาบางท่าน อย่างเช่น คิเฎร อิลยาสและอีซา (อ.) นั้น เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติและเป็นหนึ่งในปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจที่ไม่.....

Read more ...

อย่าผูกหัวใจไว้กับโลกอันไม่จีรังยั่งยืนนี้ในภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของตักวา (ความยำเกรงและความสำรวมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า) คือการที่มนุษย์จะไม่ผูกหัวใจของตนไว้กับโลกอันไม่จีรังยั่งยืนและหลอกลวงนี้ ด้วยเหตุ

Read more ...

พิสูจน์รักและศรัทธา ด้วยใจหัวใจที่บริสุทธิ์ ผู้ศรัทธาทุกคนจะระวังรักษาหัวใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์จากทุกการยึดติด ทุกความหลงใหลผูกพันในสิ่งที่เป็นโลกแห่งวัตถุ ที่จะชักนำตัวเราไปสู่ความเบี่ยงเบนออกจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต.....

Read more ...

ความกลัวการลงโทษและความหวังในความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าเราทุกคนทราบดีว่า หนึ่งในคุณลักษณะ (ซิฟัต) อันวิจิตรและสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า คือ พระองค์ทรงไว้ซึ่งความเมตตาอันสูงสุด هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ “พระองค์คือผู้ทรงเมตตาที่สุดในหมู่ผู้เมตตาทั้งหลาย” ...

Read more ...