foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

ย่างก้าวแห่งการแสวงหาความรู้เทียบเท่ากับการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า(อิบาดะฮ์) 1 ปี!ขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า สำหรับทุกย่างก้าวที่ผู้แสวงหาความรู้ได้ ย่างก้าวไปยังบ้านของผู้รู้นั้น พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกภาคผลของการอิบาดะฮ์หนึ่งปีให้แก่เขา และสำหรับแต่ละย่างก้าวนั้นพระองค์จะทรงสร้างเมืองหนึ่งแก่เขาในสวรรค์....

Read more ...

ข้อบัญญัติและหลักคำสอนในการบริโภคของอิสลามหากวิเคราะห์ข้อบัญญัติและหลักคำสอนของอิสลามให้ดี เราจะประจักษ์ถึงข้อเท็จจริงประการหนึ่งนั่นคือ หลักคำสอนของอิสลามมิได้จำกัดเฉพาะความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของ....

Read more ...

ท่านหญิงซัยนับ (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอานหนึ่งปีภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ บรรดาสตรีและหญิงสาวผู้ใฝ่ในความรู้ ได้เขียนจดหมายถึงท่านอิมาม (อ.) ซึ่งมีใจความว่า : พวกเราได้ยิน...

Read more ...

ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)การรู้จักตนเอง สภาพแวดล้อมและจุดหมายสุดท้ายของการดำเนินชีวิต คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลมากที่สุด มุมมองหรือโลกทัศน์ที่มีต่อประเด็นเหล่านี้จะเป็น...

Read more ...

จะเปลี่ยนความชั่วเป็นความดีได้อย่างไร?การเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีนั้นเป็นสิ่งที่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนในคัมภีร์อัลกุรอานและคำสอนของอิสลาม และในแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ ทางศาสนาได้....

Read more ...

เราจะตรวจสอบข้อบกพร่องของตนเองได้อย่างไร?จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปรับปรุง คือการแก้ไขปรับปรุงตนเอง การแก้ไขปรับปรุงตนเองในความคิดและการกระทำนั้น คือหน้าที่สำคัญอันดับแรกของ....

Read more ...