foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

บักกะฮ์ ดินแดนที่ถูกวางรากฐานด้วยน้ำตา บรรดามุชริกีน (ผู้ตั้งสิ่งอื่นเป็นภาคีต่ออัลลอฮ์) จะทำการเคารพบูชาบรรดารูปเจว็ดของพวกเขาในลักษณะเช่นนี้ และเนื่องจากพิธีกรรมเหล่านี้ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติ เสียงของการ....

Read more ...

ชีวประวัติท่านฮัมซะฮ์ บิน อับดุลมุฏฏอลิบ และการเป็นชะฮีดของท่าน ท่านฮัมซะฮ์ บิน อับดุลมุฏฏอลิบ คือ ซัยยิดุชชุฮะดาอ์ (หัวหน้าของ(ชะฮีด) บรรดาผู้ที่เสียชีวิตในหนทางแห่งพระองค์อัลลอฮ์)ไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ฮัมซะฮ์ บิน อับดุลมุฏฏอลิบ.....

Read more ...

ย่างก้าวแห่งการแสวงหาความรู้เทียบเท่ากับการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า(อิบาดะฮ์) 1 ปี!ขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้า สำหรับทุกย่างก้าวที่ผู้แสวงหาความรู้ได้ ย่างก้าวไปยังบ้านของผู้รู้นั้น พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกภาคผลของการอิบาดะฮ์หนึ่งปีให้แก่เขา และสำหรับแต่ละย่างก้าวนั้นพระองค์จะทรงสร้างเมืองหนึ่งแก่เขาในสวรรค์....

Read more ...

ข้อบัญญัติและหลักคำสอนในการบริโภคของอิสลามหากวิเคราะห์ข้อบัญญัติและหลักคำสอนของอิสลามให้ดี เราจะประจักษ์ถึงข้อเท็จจริงประการหนึ่งนั่นคือ หลักคำสอนของอิสลามมิได้จำกัดเฉพาะความต้องการด้านใดด้านหนึ่งของ....

Read more ...

ท่านหญิงซัยนับ (อ.) กับการอรรถาธิบายอัลกุรอานหนึ่งปีภายหลังจากที่ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้มาพำนักอยู่ในเมืองกูฟะฮ์ บรรดาสตรีและหญิงสาวผู้ใฝ่ในความรู้ ได้เขียนจดหมายถึงท่านอิมาม (อ.) ซึ่งมีใจความว่า : พวกเราได้ยิน...

Read more ...

ชีวิตทางโลกในวจนะของอิมามฮาดี (อ.)การรู้จักตนเอง สภาพแวดล้อมและจุดหมายสุดท้ายของการดำเนินชีวิต คือหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์มีความกังวลมากที่สุด มุมมองหรือโลกทัศน์ที่มีต่อประเด็นเหล่านี้จะเป็น...

Read more ...