foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ยุทธวิธี การขับเคลื่อน การรีบเร่งและการแข่งขันก่อการดีคำแนะนำสั่งสอนจากคัมภีร์อัลกุรอานเกี่ยวกับการกระทำในสิ่งที่เป็นความดีงามและการปฏิบัติ (อะมั้ลซอและห์) ที่ดีนั้น ในขั้นตอนแรกนั้นคือ“การขับเคลื่อน” (ฮะรอกัต) จากนั้นคือ“การรีบเร่ง”(ซุรอะฮ์) และหลังจ....

Read more ...

ความรับผิดชอบของประชาชาติมุสลิมในการบริหารจัดการฮัจญ์การจัดสัมมนาฮัจญ์ในวันนี้ก็เพื่อจะสนับสนุนแนวความคิดและการดำเนินงานของชะรีฟ ฮุเซน กษัตริย์อับดุลอะซีซ กษัตริย์ไฟซอล กษัตริย์คอลิด ที่ริเริ่มจัดการประชุมที่มักกะฮ์เพื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการพิธีฮัจญ์....

Read more ...

สิทธิของมุสลิมในการประกอบพิธิฮัจญ์แท้จริงบ้านหลักแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์ (เพื่อการอิบาดะฮ์) นั้นคือบ้านที่มักกะฮ์ โดยเป็นที่ที่ถูกให้มีความจำเริญ และเป็นที่แนะนำแก่ประชาชาติทั้งหลาย กะอ์บะฮ์ คือ สถานที่นมัสการที่สำคัญ และศักดิ์สิทธิ์ที่....

Read more ...

สถานภาพอิมามอะลี (อ.)ในอัลกุรอานและวจนะท่านศาสดา(ซ็อลฯ)การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและความประเสริฐของท่านอิมามอะลี (อ.) นับได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ด้วยเหตุผลที่ว่า การรับรู้ถึงคุณลักษณะต่างๆ ของบุคคลที่มีสถานภาพอันสูง....

Read more ...

ดวงประทีปของความรู้ ในทัศนะของอิมามมุฮัมมัดญะวาด (อ.)ท่านอิมามมุฮัมมัด ตะกี (อ.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนาม ท่านอิมามญะวาด (อ.) คือ อิมามท่านที่ 9 แห่งวงศ์วาน(อะฮ์ลุลบัยต์) ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ) ท่านถือกำเนิดในปี ฮ.ศ.....

Read more ...

วิสัยทัศน์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในทัศนะของอัลกุรอานและอะฮ์ลุลบัยติ์ จงกล่าวเถิด (โอ้มุฮัมมัด) ว่า นี่คือแนวทางของฉัน ฉันและผู้ปฏิบัติตามฉันจะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ ด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และมหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮ์ และฉันมิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี....

Read more ...