foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

สาส์นประวัติศาสตร์จากท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในการกำหนด “วันอัลกุดส์สากล”

      “ข้าพเจ้าได้เตือนถึงอันตรายของอิสราเอลผู้ปล้นสะดม (แผ่นดินปาเลสไตน์) อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งที่ในช่วงเวลานี้พวกมันได้ทำการโจมตีพี่น้องชาวปาเลสไตน์ทั้งชายและหญิงอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศเลบานอน โดยอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดปูพรมลงบนบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนาที่จะเข่นฆ่าและทำลายล้างบรรดานักต่อสู้ของพวกเขา…” 

     

     ในปี ฮ.ศ. 1399 ซึ่งเป็นเดือนรอมฎอนในปีแรกภายหลังจากชัยชนะของการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ในสาส์นฉบับหนึ่งของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ท่านได้เลือกและกำหนดให้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็น “วันอัลกุดส์สากล” และหลังจากผ่านไปจนถึงปัจจุบันความสำคัญของววันแห่งกุดส์นี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดมากยิ่งขึ้นสำหรับบรรดาประชาชาติมุสลิม

     เนื้อหาจากสาส์นของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) เกี่ยวกับการกำหนดวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนเป็นวันอัลกุดส์สากลมีดังนี้ :

ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตายิ่ง ผู้ทรงปรานีเสมอ

     ข้าพเจ้าได้เตือนถึงอันตรายของอิสราเอลผู้ปล้นสะดม (แผ่นดินปาเลสไตน์) อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว ซึ่งในช่วงเวลานี้พวกมันได้กระทำการโจมตีพี่น้องชาวปาเลสไตน์ทั้งชายและหญิงอย่างหนักหน่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ของประเทศเลบานอน โดยอิสราเอลได้ทิ้งระเบิดปูพรมลงบนบ้านและที่อยู่อาศัยของชาวปาเลสไตน์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจตนาที่จะทำการเข่นฆ่าและทำลายล้างบรรดานักต่อสู้ของพวกเขา

     ข้าพเจ้าขอเรียกร้องมวลมุสลิมทั่วโลก และรัฐบาลอิสลามทั้งหลาย ให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน และขอเชิญชวนบรรดามุสลิมทั้งมวลของโลก ให้กำหนดวันศุกร์สุดท้ายของเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นหนึ่งในวันอันทรงอานุภาพ (ก็อดริ์) อันที่จะสามารถเป็นตัวชี้ชะตากรรมของประชาชนชาวปาเลสไตน์ได้

    ข้าพเจ้าขอประกาศให้วันดังกล่าวเป็น “วันอัลกุดส์สากล” โดยอาศัยพิธีกรรมต่างๆ จงประกาศความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของมวลมุสลิมในระดับสากล เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิอันชอบธรรมทางกฎหมายของประชาชนมุสลิมแห่งปาเลสไตน์

    ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสูงส่ง โปรดทำให้มวลมุสลิมมีชัยชนะเหนือผู้ปฏิเสธทั้งมวลด้วยเถิด

                                     ขอความสันติ ความเมตตาและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้า พึงมีแด่ท่านทั้งหลาย

                                                                                                  รูฮุลลอฮ์ อัลมูซาวี อัลโคมัยนี (1) 

 


แหล่งอ้างอิง :

(1) สาส์นของท่านอิมามโคมัยนี (ร.ฮ.) ในการประกาศกำหนดวันอัลกุดส์สากล, 16/5/58, จากหนังสือ “ซ่อฮีเฟเย่ นูร, เล่มที่ 8, หน้าที่ 229


แปลและเรียบเรียง : เชคมูฮัมมัดนาอีม ประดับญาติ

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม