foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

ตัวแทนถาวรของซีเรียในยูเอ็น  : เราจะเอาพื้นที่ "โกลาน" กลับคืนไม่ว่าจะด้วยสงครามหรือด้วยสันติวิธี

ตัวแทนถาวรของซีเรียประจำสหประชาชาติ ย้ำว่าการอนุมัติมติประณามการยึดครองที่ราบสูงโกลานของซีเรีย คือสาส์นที่ชัดเจนและแน่นอนสำหรับระบอบไซออนิสต์

     สำนักข่าว Mehr โดยอ้างจากสปุตนิกว่า "บาชาร์ อัลญะอ์ฟารี" ผู้แทนถาวรของซีเรียประจำสหประชาชาติได้เน้นย้ำในคำพูดของตน ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่สี่ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่า : เสียงส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาได้สนับสนุนมติประณามการยึดครองที่ราบสูงโกลานของซีเรีย มีสาส์นที่ส่งถึงอิสราเอล และนั่นก็คือว่า การยึดครองที่ราบสูงโกลานถือเป็นการดำเนินการที่ถูกปฏิเสธและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

     เขาเสริมว่า : บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ราบสูงโกลานที่ถูกยึดครองได้ทำให้การดำเนินการต่างๆ ของบรรดาผู้ยึดครองชาวอิสราเอลที่จะทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นของชาวยิวโดยการจัดตั้งสภาท้องถิ่นต้องประสบกับความล้มเหลว

     บาชาร์ อัลญะอ์ฟารีได้ย้ำว่า : การดำเนินการของสหรัฐอเมริกาในการออกเสียงคัดค้านมติประณามการยึดครองที่ราบสูงโกลานนั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศสหรัฐฯ ไม่ได้เป็นดังที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติภาพในตะวันออกกลาง ที่ราบสูงโกลานเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนซีเรียและเราจะเอาคืนไม่ว่าจะโดยผ่านสงครามหรือสันติวิธีก็ตาม

    เมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา (16 พฤศจิกายน) ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการประณามการยึดครองพื้นที่ราบสูงโกลานโดยระบอบไซออนิสต์

     มตินี้ได้อนุมัติโดยได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก 151 ประเทศ สอง 2 ประเทศที่ออกเสียงคัดค้าน คือสหรัฐอเมริกาและอสราเอลผู้ยึดครอง และอีก 10 ประเทศงดออกเสียง


ที่มา : สำนักข่าว Mehr

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม