foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

 Zoophilia หรือโรคกระสันสัตว์  การสมรสกับสุนัขและม้า ตลอดจนถึงซ่องโสเภณีตามรายงานของนิวยอร์กโพสต์ ชาวสวิตเซอร์แลนด์หลายพันคนนิยมที่จะมีเพศสัมพันธ์กับม้า การมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ได้แพร่หลายในประเทศต่างๆ  ซึ่งบางประเทศได้ประกาศเป็นกฎหมาย....

Read more ...

มิชชันนารีตะวันตกนักค้นคว้าวิจัย ยอมจำนนต่ออิสลามบรรดามิชชันนารีตะวันตกที่ทำงานต่อต้านอิสลามอยู่ในชุมชนต่างๆ นั้น จากการศึกษาค้นคว้าตำราต่างๆ ของอิสลาม และความเข้าใจอย่างชัดเจนถึงเนื้อหาที่แท้จริงของ...

Read more ...

สังคมที่แปดเปื้อนไปด้วยบาปจากผลร้ายของการให้ร้ายคนอื่นไม่ต้องสงสัยเลยว่าในปัจจุบัน สังคมมนุษย์ได้รับทุกข์จากการหลงทางไปจากทางแห่งจิตวิญญาณ ความฉ้อฉลทุจริตทางจิตในแบบต่างๆ ทำให้ไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมให้ทันต่อ......

Read more ...

ความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของคนชั่วอิสลามเป็นศาสนาที่ห้ามบรรดาผู้ปฏิบัติตาม (ศาสนิกชน) มาโดยตลอด จากการใช้ชีวิตอยู่โดยลำพัง ปลีกตัวออกไปอยู่ในมุมหนึ่งอย่างโดดเดี่ยว ในทางตรงกันข้าม อิสลามได้เรียกร้องพวกเขาทั้งหมดไปสู่ก.....

Read more ...

สายสัมพันธ์ระหว่างบรรดาผู้ศรัทธา พึงมีให้ซึ่งกันและกัน หนึ่งในประเด็นที่สำคัญยิ่งสำหรับทุกสังคม คือสายสัมพันธ์และความผูกพันที่สมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีให้ต่อกัน หากสังคมใดก็ตามที่ต้องการประสบความสำเร็จและดำเนินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้ว แน่นอนยิ่งว่าสายสัมพันธ์....

Read more ...

เยาวชน ช่วงวัยการตอบแทนความดีต่อบิดามารดา      การปกป้องตนเองจากความชั่วร้ายของบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาว  ซึ่งในช่วงวัยนี้คือวัยแห่งความเบ่งบาน ความงดงาม หรือเป็นวัยที่จะต้องได้รับการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อเราพูดถึงคนในวัยนี้เราจะพบว่า....

Read more ...