foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

In the name of Allah I بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Assalamualaikum I اَلسَّلَامُ عَلَيْكُم

ขอความสันติ จงมีแด่ท่าน I Peace Be Upon You

WELCOME TO IICTH.COM I ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์

ศูนย์สารสนเทศอิสลาม I Islamic Information Center

Get Adobe Flash player

Creative Social Widget

ภาพ-นิทรรศการ

25,10,0,50,1
5,600,50,1,3000,500,25,800
100,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,40,1,1,1,3000
0,1,0,0,2,40,15,5,2,1,0,17,0,1
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW..
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...
Loves Of Muhammad SAW...

ASM-TVonline 24 Hrs.

ห้องบทความวิชาการ

กลุ่มคนที่ไม่ได้ให้ราคาและความสำคัญใดๆ ต่อสวรรค์ ท่านอิมามอะลี (อ.) ได้กล่าวกับชายผู้หนึ่งที่ขอให้ท่านแนะนำตักเตือนเขาว่า "เจ้าจงอย่าเป็นส่วนหนึ่งจากผู้ที่มุ่งหวังปรโลกโดยปราศจากการกระทำ (อะมั้ล) และประวิงเวลาการกลับเนื้อกลับตัว (เตาบะฮ์) ด้วยความคาดหวังที่ยาวไกล และพูดเกี่ยวกับโลกนี้.....

Read more ...

เหตุผลใดที่อิมามฮุเซน (อ.) ไม่ยอมให้สัตยาบันต่อยาซีด!    สถานภาพหนึ่งเดียวที่เป็นความสง่างามของมนุษย์ และนี่คือภาระหน้าที่ของพวกเขาที่จะต้องพิทักษ์รักษาตำแหน่งนี้เอาไว้ให้ได้ การรักษาตำแหน่งอันทรงคุณค่านี้จะเป็นไปได้ก็โดยอาศัยการเชื่อฟังและการยอมตนเป็นบ่าวต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงเท่านั้น…..

Read more ...

สิ่งคล้ายกันสามประการระหว่างศาสดายะห์ยา (อ.) กับอิมามฮุเซน (อ.) วันที่ 6 ของเดือนมุฮัรรอม ตามริวายะฮ์ (คำรายงาน) ต่างๆ นั้น เป็นวันครบรอบปีการเป็นชะฮีดของท่านศาสดายะห์ยา หรือจอห์น เดอะ แบ็ปติสต์ (อ.) ศาสดาผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งศาสดา (นุบูวะฮ์) ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็ก (ทารก) และในที่สุดท่านก็ถูกตัดศีรษะเช่นเดียวกัน.....

Read more ...

อาชูรอ บทเรียนแห่งการแข่งขันและการรีบรุดสู่ความดีงามห้ามปรามความชั่ว ในคัมภีร์อัลกุรอาน เมื่ออัลลอฮ์ทรงเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์สู่การทำความดีและการเข้าร่วมในการกระทำต่างๆ ที่เป็นการสร้างสรรค์นั้น พระองค์จะทรงใช้สำนวนว่า “จงแข่งขันกัน” และคำสองคำที่ถูกใช้คือคำจากรากศัพท์ว่า “ซิบเกาะฮ์” (การนำหน้าผู้อื่น) และคำว่า “ซุรอะฮ์” (การรีบเร่ง , ความรวดเร็ว)..

Read more ...

เป้าหมายในการต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) กับบทเรียนแห่งชีวิต ณ เหตุการณ์กัรบาลาเป้าหมายในการยืนหยัดต่อสู้ของท่านอิมามฮุเซน (อ.) ก็เช่นเดียวกัน คือการปฏิบัติตาม “ตักลีฟ” ท่านมิได้มุ่งมองที่ชัยชนะทางภายนอกหรือทางวัตถุ ดังจะเห็นได้จากคำพูดและสุนทรพจน์ต่างๆ ของท่าน ท่านได้ตัดสินใจต่อสู้โดยไม่คำนึงว่าผลภายนอกของการต่อสู้นั้นจะจบลงอย่างไร!.....

Read more ...

ภาระหน้าที่ทางศาสนาในบทเรียนแห่งชีวิต ณ เหตุการณ์กัรบาลา  ความเป็นผู้มีศาสนาหรือมีความมั่นคงอยู่กับศาสนาของบรรดามุสลิมนั้น สามารถรับรู้ได้จากการที่บุคคลผู้นั้นมีความเคร่งครัดและปฏิบัติตามหน้าที่ทางศาสนาที่ๆพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดในทุกๆ ด้านของการดำเนินชีวิตของเขา....

Read more ...

แนวทางการมอบความรักต่อ “อะฮ์ลุลบัยต์” ของท่านศาสดา (ซ็อลฯ)	ความรักที่มีต่ออะฮ์ลุลบัยต์ (อ.) วงค์วานของท่านศาสดามุฮัมมัด (ซ็อลฯ) นั้นคือพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า และความรักดังกล่าวนี้เช่นกันที่จะเป็นสื่อนำไปสู่ความรักในความดีงามและ.....

Read more ...

ผู้สืบทอดของบรรดาศาสดา (วะซีย์) โดยพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพิจารณาในประเด็นตัวแทนผู้สืบทอด (วะซีย์) โดยพระบัญชาแห่งพระผู้เป็นเจ้า มีคำถามที่สำคัญที่ถูกหยิบยกเกี่ยวกับสาเหตุของการปรากฏขึ้นของ “สำนักคิดแห่งอะฮ์ลุลบัยติ์” และ “สำนักคิด.....

Read more ...

FaceBook IICTH.COM

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 16 guests and no members online

0634113
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
198
305
2042
617590
25322
51127
634113

23-Apr-2019 :: 15:04:04